Met de cirkel van gedragsverandering heb je inzichtelijk welke stappen er doorlopen worden in een veranderingsproces. 
Deze cirkel is gebaseerd op het trans-theoretische veranderingsmodel van Prochaska en Diclemente. 

Dit model vormt één van de pijlers van de methode van motiverende gespreksvoering.