budgetmaatjes070

Budgetmaatjes070 ondersteunt inwoners van Den Haag die om welke reden ook in de schulden zijn geraakt en daar uit willen komen.

Wie schulden heeft, kan de steun inroepen van Budgetmaatjes070. Deelnemers worden gekoppeld aan een maatje, zodat ze samen de specifieke schuldproblemen kunnen aanpakken. 

Tijdens de training komen thema’s aan de orde als begeleiden van deelnemers door de maatjes, motiveren, omgaan met dilemma’s en grenzen aangeven.

naar de training (oud).

naar de training (2021).

meer over Budgetmaatjes070.

Voorbeeld training Budgetmaatjes070